Dom > Vijesti > Sadržaj
Fizikalno-kemijske osobine natrij permanganata
Sep 19, 2018

Karakter: crveni ljubičasti kristal ili prah.

Relativna gustoća: 2,47

Topivost: topiv u vodi, etanolu i eteru, topljiv u tekućem amonijaku.

Talište: 170 ° C

Točka vrenja: 100 stupnjeva C

Uvjeti skladištenja: ventilacija skladišta, lagano utovarivanje i istovar, odvojeno od organskih tvari, smjese za smanjenje emisije i sumporovog fosfora zapaljivog materijala.