Pročišćavanje plina kalijev permanganat

Pročišćavanje plina kalijev permanganat

Miješani s aktiviranom glinicom i drugim vezivima, kalij permanganat u tekućem obliku može se impregnirati u peleti kao kemijski medij za učinkovito oksidiranje plinovitih zagađivača, uključujući sumporov dioksid, vodikov sulfid, dušikov oksid, formaldehid, aldehide nižeg molekularne mase i organske ...

Čavrljaj sad