Dom > Znanje > Sadržaj
Korištenje kromne kiseline
Sep 19, 2018

Kromna kiselina se najčešće koristi u laboratoriju kao tekućina za čišćenje, i kisela i oksidirajuća, mogu ukloniti prljavštinu i netopljive tvari na unutarnjim i vanjskim stijenkama eksperimentalnih instrumenata.

Kromna kiselina može se pomiješati s oksidirajućim sredstvima. Mnogi organski spojevi mogu se oksidirati kromnom kiselinom, a razvijeni su mnogi oksidanti na hemagvalenama na bazi kroma.

Kromna kiselina se također može koristiti za kromiranje, krom visoke čistoće metala, koji se koristi za proizvodnju pigmenata, mordenata, lijekova i ugljena, također se koristi za proizvodnju određenih glazura i vitraja.