Dom > Znanje > Sadržaj
Tri korištenja kromovog klorida
Sep 19, 2018

1. Prikladan je za sve vrste katalizatora koji sadrže krom.

2. Također se može koristiti kao pektorer, kromni aditiv i krom reagent za trovalentno kromiranje.

3. Također se može koristiti kao sirovina za proizvodnju drugih kromovih soli i proizvodnju pigmenata koji sadrže krom.