Dom > Znanje > Sadržaj
Metode za analizu kromne kiseline
Sep 19, 2018

Određivanje sadržaja kromne kiseline u zraku: Nakon što se uzorak sakupi pomoću filtra, otopi s sumpornom kiselinom, a zatim s kolorimetrijom (Niosh metodom) nakon dodavanja difenil kabbah.

Određivanje sadržaja kromne kiseline u vodi: Nakon ekstrakcije, uzorak se odredi pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije ili kolorimetrijske metode. Metoda zbrinjavanja otpada: Koncentrirana otopina kromidne kiseline pretvori se u trovalentni krom nakon kemijske redukcije, podešava pH vrijednost otopine, potom ga taloži, talog sakupljenim odlagalištima kemijskog otpada.