Natrijev dikromat za elektrolizu

Krom sol je jedan od glavnih serija anorganskih kemijskih proizvoda u Kini. Široko se koristi u elektroliziranju, sunčanju, tiskanju i bojenju, pigmentima, lijekovima, katalizatorima, oksidansima, staklenoj keramici, magnetskim materijalima, konzerviranju drva, metalnim poliranjem i drugim aspektima. Natrij...

Čavrljaj sad