Natrijev dikromat za proizvodnju boje

Natrij dikromat je važna osnovna kemijska sirovina. Koristi se kao pomoćni u tiskarskoj industriji i industrijama za bojenje, industrijama u galvanizaciji i industriji kože. Ima posebnu boju i široko se koristi u bojanju stakla i bojenju tkanina. Koristi se kao oksidant za boju anilina ...

Čavrljaj sad